Stichting Hestia Curaçao

Een creatief microkrediet voor alleenstaande moeders

Voor veel alleenstaande moeders op Curaçao is het een grote uitdaging om naast de zorgtaken voor hun kinderen een stabiel eigen inkomen te generen. Hestia Curaçao heeft met het project ‘Paña pa un futuro stabil’ het doel om deze vrouwen te helpen weer op eigen benen te kunnen staan en zelfstandig in hun eigen levensonderhoud (en dat van hun kinderen) te kunnen voorzien.

initatiefnemers Mirjam Crum en Rian van Barneveld zoeken kleding uit

Tweedehands kleding & speelgoed

Dit doet de stichting door het inzamelen van tweedehands kleding en speelgoed en dit weer te verdelen onder de deelnemende alleenstaande moeders. Zij kunnen deze kleding vervolgens verkopen, al dan niet nadat het is opgeknapt of voorzien van een persoonlijke touch. Zo krijgen zij de mogelijkheid om inkomen te genereren. Inkomen dat weer gebruikt kan worden om te investeren in een eigen onderneming of opleiding om de terugkeer in het werkproces te bevorderen. Het uiteindelijke doel is om duurzame financiële onafhankelijkheid te bereiken.

Begeleiding, coaching & training

logo van stichting Hestia

Vrijwilligers verzamelen de kleding en het speelgoed en verzorgen begeleiding, coaching en training om zo de kans op succes te vergroten. Hier kunnen zij uw hulp bij gebruiken. Met behulp van donaties kunnen bijvoorbeeld kledingrekken worden gekocht en logo-stickers voor de deelnemers. De stichting wil ook graag investeren in een bedrijfsauto om kleding rond te brengen en meer middelen voor professionele trainingen om te komen tot een eigen onderneming binnen twee jaar.

Hestia heeft zich als doel gesteld om in 2024 ieder kwartaal vijf nieuwe deelnemers toe te laten zodat 2025 wordt gestart met 20 vrouwen.

Dit creatieve project is een initiatief van Mirjam Crum en Rian van Barneveld. Helpt u hen helpen? 
Lees op Hestia Curacao | Willemstad Curaçao | Facebook meer over hun project.

Als je specifiek dit project wil ondersteunen, vermeld dan ‘Hestia Curaçao’ bij je donatie.

mevrouw achter een berg kleding

Help Curaçao met een donatie

Doneer via je eigen bank

Dit kun je doen door een eenmalige of vaste periodieke bijdrage te storten op:

Triodos Bankrekeningnummer: NL15TRIO0320150887
Ten name van Stichting Hulp aan Curaçao
Citadel 3
4207 EJ Gorinchem
Nederland

 • Als je aan een specifiek project wilt doneren, vermeld dan bij de betaling de naam van het project.
 • Wil je regelmatig doneren, kies dan voor een automatisch overschrijving.

Houten supports Curaçao

Wij zijn een groep jeugdige vrijwilligers tussen de 18 en 21 jaar uit Houten, die op Curaçao vooral ouderen in moeilijke en armoedige omstandigheden willen helpen. Maar ook gaan we samen met en voor kinderen aan de slag. We behoren bij de kerk het Kruispunt in Houten en doen dat onder de vlag: ‘Houten supports Curaçao’

Wij werken ook aan een goede, onderlinge relatie tussen heel verschillende culturen, de Latijns Amerikaanse (‘wij hebben de tijd’) en de Westerse (‘wij hebben de klok’). Wij hopen met ons project echt behulpzaam te zijn voor  Curaçaoënaars die het nodig hebben maar zien het ook als een leerzaam project  voor ons als Houtense jongeren. Teambuilding en samen de schouders ergens onder zetten zijn hierbij van groot belang. 

Daily Meal Program

In de keuken van Wishi/Marchena worden driemaal per week, door een enthousiast team van koks en keukenassistenten, zo’ntweehonderd gezonde maaltijden gekookt en uitgedeeld. Deze maaltijden gaan naar mensen in de buurt, en naar mensen met honger in andere wijken en naar de bewoners van enkele bejaardentehuizen. 

Man eet uit een plastic bakje

Project ‘Daily Meal Program’ zorgt voor 600 gezonde maaltijden per week voor kwetsbaren in de samenleving

Veelal gaat het om inwoners van Curaçao, maar ook om ‘ongedocumenteerden’ die niet in hun dagelijkse voedselbehoefte kunnen voorzien. Stichting Daily Meal Program zorgt dat het voedsel daar terecht komt, waar het het meeste nodig is. Op Curaçao leeft een derde deel van de 160.000 inwoners onder de armoedegrens en er is nog steeds hulp hard nodig voor de meest kwetsbaren in de samenleving.

Daily Meal Program

Stichting Daily Meal Program streeft naar zelfredzaamheid en hoopt dat de mensen zelfvoorzienend worden, daarom is er in 2022 gestart met een buurtmoestuin (Kunuk’i Kushina Wishi Marchena). De interesse en bereidheid om te helpen in de buurtmoestuin is groot, zo hebben bewoners les gekregen in het moestuinieren. Elke maand is er een tuinwerkdag op de eerste zaterdag van de maand. De oogst wordt verdeeld onder de deelnemers en deels geschonken aan de keuken. De trouwe deelnemers aan dit project krijgen een moestuinbak voor thuis.

Stichting Hulp aan Curaçao ondersteunt dit project. Om dit project te draaien zijn donaties nodig om de maaltijden wekelijks te verzorgen voor deze kwetsbaren. Eén maaltijd kost 5 Antilliaanse Guldens of € 2,50. Het wekelijks koken van 600 maaltijden kost gemiddeld 3.000 Antilliaanse Guldens of € 1500. Als je specifiek dit project wilt ondersteunen, vermeld dan ‘Daily Meal’ bij je donatie.

Help Curaçao met een donatie

Doneer via je eigen bank

Dit kun je doen door een eenmalige of vaste periodieke bijdrage te storten op:

Triodos Bankrekeningnummer: NL15TRIO0320150887
Ten name van Stichting Hulp aan Curaçao
Citadel 3
4207 EJ Gorinchem
Nederland

 • Als je aan een specifiek project wilt doneren, vermeld dan bij de betaling de naam van het project.
 • Wil je regelmatig doneren, kies dan voor een automatisch overschrijving.

Een glimlach voor Curaçao

In maart 2022 is er op initiatief van Smiles World NL in samenwerking met de Curaçaose mondhygiënisten vereniging (Naarvvm), Stichting Help de Schoolkinderen van Curaçao (SHSC) en Zulaijka Pinedo-Brandao, een pilotproject gestart voor tandheelkundige zorg bij kinderen tot 18 jaar op Curaçao. 

Tandarts controleert een jonge patient

Project ‘Een glimlach voor Curaçao’ pakt noodzakelijke tandheelkundige problemen bij kinderen aan


Uit dit pilotproject bleek dat er veel onwetendheid is bij de ouders en dat veel kinderen een slecht gebit hadden met pijnklachten en nog nooit bij een tandarts waren geweest. Door de pijnklachten slapen en eten kinderen slecht, kunnen ze zich niet concentreren en presteren slecht op school met alle gevolgen van dien. Deze kinderen en ouders zitten in een vicieuze cirkel, ook omdat er veel onwetendheid is over de tandheelkundige hulp voor kinderen die vergoed wordt door de verzekering.

Drie jaar project ‘Een glimlach voor Curaçao’

Project ‘Een glimlach voor Curaçao’ gaat de komende drie jaar aan de slag. Het projectteam gaan 2 maal per jaar de wijken in waar veel kinderen wonen en er bijna geen tandheelkundige praktijken zijn. Tijdens dit bezoek worden de ouders en kinderen actief uitgenodigd, waarbij de kinderen een tandheelkundige controle krijgen en de ouders voorlichting en instructie over de tandheelkundige zorg en mondhygiëne. Ook ontvangen de kinderen een speciaal pakket op maat met daarin een tandenborstel, tandpasta, een poets-instructie-kaart en fruit. De werkzaamheden voeren mondhygiënisten en tandartsen van Curaçao en uit Nederland uit op vrijwillige basis. Na drie jaar wordt er een eindrapportage opgeleverd, waaruit moet blijken hoe het is gesteld met de mondgezondheid van kinderen op Curaçao na het afschaffen van drinkwaterfluoridering. 

Donaties project ‘Een glimlach voor Curaçao’ nodig

Stichting Hulp aan Curaçao ondersteunt dit project. Om dit project te draaien zijn donaties nodig om alle materialen, faciliteiten, hulpmiddelen en het pakketje voor de kinderen mogelijk te maken. Per kind kost dit project 50 Antilliaanse Guldens of € 25. Als je specifiek dit project wilt ondersteunen, vermeld dan ‘Glimlach’ bij je donatie.

Help Curaçao met een donatie

Doneer via je eigen bank

Dit kun je doen door een eenmalige of vaste periodieke bijdrage te storten op:

Triodos Bankrekeningnummer: NL15TRIO0320150887
Ten name van Stichting Hulp aan Curaçao
Citadel 3
4207 EJ Gorinchem
Nederland

 • Als je aan een specifiek project wilt doneren, vermeld dan bij de betaling de naam van het project.
 • Wil je regelmatig doneren, kies dan voor een automatisch overschrijving.

De Waterboxx

Groei voor Curaçao

Het planten van voedsel en bomen brengt gezien het klimaat op Curaçao de nodige uitdagingen met zich mee. Daarom ondersteunen wij met genoegen een pilotproject met De Waterboxx waterbakken. Met deze bakken is significant minder water nodig om bomen te laten groeien. Met tussenkomst van Egbert Vos zullen de bakken ter beschikking gesteld worden aan diverse personen en groeperingen op het eiland die hiermee gaan experimenteren.

Indien je specifiek dit project wilt ondersteunen, vermeld dan ‘Waterboxx’ bij je donatie.

Help Curaçao met een donatie

Doneer via je eigen bank

Dit kun je doen door een eenmalige of vaste periodieke bijdrage te storten op:

Triodos Bankrekeningnummer: NL15TRIO0320150887
Ten name van Stichting Hulp aan Curaçao
Citadel 3
4207 EJ Gorinchem
Nederland

 • Als je aan een specifiek project wilt doneren, vermeld dan bij de betaling de naam van het project.
 • Wil je regelmatig doneren, kies dan voor een automatisch overschrijving.

The Hidden Green Movement

De boeren op Curaçao hebben een zwaar bestaan, maar kunnen tegelijk zorgen voor een belangrijke bijdrage aan de economie van Curaçao.

Henny Barbolina aan het werk
The Hidden Green Movement

The Hidden Green Movement

The Hidden Green Movement geeft aandacht aan de nationale voedselproductie en heeft als doel om op Curaçao een beweging (movement) op gang te brengen voor meer bewustwording van consumenten over lokaal geproduceerd voedsel. Meer informatie over The Hidden Green Movement

Henny Barbolina in het veld
The Hidden Green Movement


Dit kan zorgen voor meer inkomenszekerheid voor de boeren, groei van boerenbedrijven en meer werkgelegenheid. Hidden Green draagt bij aan bewustwording en consumptie van lokale producten i.p.v. importproducten en selecteert boeren op verschillende landbouwtechnieken (traditioneel, hydroponics, permacultuur, etc). Jongeren kunnen hierdoor geïnspireerd raken om te kiezen voor de agrarische sector.

Indien je specifiek dit project wilt ondersteunen, vermeld dan ‘Hidden Green’ bij je donatie.

Hidden green logo

Help Curaçao met een donatie

Doneer via je eigen bank

Dit kun je doen door een eenmalige of vaste periodieke bijdrage te storten op:

Triodos Bankrekeningnummer: NL15TRIO0320150887
Ten name van Stichting Hulp aan Curaçao
Paulus Potterhof 4
3862 MK Nijkerk
Nederland

 • Als je aan een specifiek project wilt doneren, vermeld dan bij de betaling de naam van het project.
 • Wil je regelmatig doneren, kies dan voor een automatisch overschrijving.

Voedselbank Curaçao

De Voedselbank Curaçao draait voor 100% op vrijwilligers en voedselpakketten worden middels tussenkomst van maatschappelijk werkers en sociale organisaties verstrekt.

inpakken voedselpakketten op Curacao
Voedselbank Curaçao © Studio Rootz

De Voedselbank Curaçao

De Voedselbank Curaçao verstrekt op een gestructureerde wijze hulp. In de loop der jaren is ook een zeer efficiënte werkwijze ontwikkeld. Daarbij wordt gestreefd naar optimale samenwerking met andere organisaties, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten. Zo worden bijvoorbeeld de meest urgente adressen voor hulpverlening geselecteerd door maatschappelijk werkers. Deze maatschappelijk werkers komen vanwege hun werk bij de mensen thuis en kennen de thuissituatie van de mensen. Hierdoor kunnen zij als geen ander beoordelen waar urgente hulp noodzakelijk is.

Indien je specifiek dit project wilt ondersteunen, vermeld dan ‘Voedselbank’ bij je donatie.

Help Curaçao met een donatie

Doneer via je eigen bank

Dit kun je doen door een eenmalige of vaste periodieke bijdrage te storten op:

Triodos Bankrekeningnummer: NL15TRIO0320150887
Ten name van Stichting Hulp aan Curaçao
Citadel 3
4207 EJ Gorinchem
Nederland

 • Als je aan een specifiek project wilt doneren, vermeld dan bij de betaling de naam van het project.
 • Wil je regelmatig doneren, kies dan voor een automatisch overschrijving.