Het doel van stichting Hulp aan Curaçao

De Nederlandse stichting Hulp aan Curaçao heeft ten doel:

De Nederlandse Stichting Hulp aan Curaçao ondersteunt de volgende projecten

planten van bomen op curacao

Project • Voedselbos Curaçao

Het planten en stimuleren van de aanplant van (fruit) bomen en food forests op Curaçao op basis van het permaculture concept. Dit is eigenlijk een logisch vervolg op het werk van de Voedselbank.

Lees verder

inpakken voedselpakketten op Curacao

Project • Voedselbank Curaçao

De Voedselbank Curaçao draait voor 100% op vrijwilligers en voedselpakketten worden middels tussenkomst van maatschappelijk werkers en sociale organisaties verstrekt. zo wordt op een gestructureerde wijze hulp verstrekt.

Lees verder

Beleidsplan Stichting Hulp aan Curaçao

Inleiding

De Nederlandse Stichting Hulp aan Curaçao vormt een schakel tussen burgers van het Koninkrijk der Nederlanden in Nederland én op Curaçao. Tussen donateurs in Nederland en projecten ten behoeve van de armoedebestrijding en armoedeverlichting op Curaçao. Dit zijn bestaande projecten die uitgevoerd worden door gevestigde organisaties op Curaçao, maar ook nieuwe projecten die door de stichting zelf worden opgezet op Curaçao.

Missie

Een betrouwbare schakel vormen tussen donateurs in Nederland en projecten op Curaçao die gericht zijn op het ondersteunen van de sociaal zwakkeren in de samenleving.

Lees het hele beleidsplan van Stichting Hulp aan Curaçao