Wie we zijn | De Nederlandse Stichting Hulp aan Curaçao

Maakt doneren vanuit Nederland aan projecten op Curaçao makkelijk en veilig.

Stichting Hulp aan Curaçao is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie over de fiscale voordelen voor jou als donateur, kun je lezen op de website van de Belastingdienst.
Bekijk de ANBI-informatie van Stichting Hulp aan Curaçao zoals aangeleverd bij de Belastingdienst.

Vrijwilligers

Onze stichting draait voor 100% op vrijwilligers die

  • een persoonlijke band met Curaçao hebben;
  • zich graag inzetten voor medemensen die het zwaar hebben;
  • beseffen dat we als samenleving zelf verantwoordelijkheid dragen voor leefbaarheid en solidariteit zijn.

Ons bestuur

Het bestuur in Nederland bestaat uit:

  • Voorzitter: Anne Rienks
  • Penningmeester: Ray Hunte
  • Algemeen bestuurslid: Orvin Sillé
  • Algemeen bestuurslid: Erik Rasker

Onze relatie met de gelijknamige stichting op Curaçao

Er zijn twee verschillende stichtingen met de naam Stichting Hulp aan Curaçao. De eerste is gevestigd op Curaçao en is in 1977 opgericht als ‘Fundashon yuda nos grandinan’ (Stichting help onze ouderen). Deze stichting is in 2005 door haar toenmalige voorzitter – Egbert Vos – hernoemd tot Stichting Hulp aan Curaçao.

In 2021 is in Nederland een gelijknamige stichting opgericht – Stichting Hulp aan Curaçao. Deze tweede stichting is in Nederland ingeschreven bij de KVK onder nummer 80924646 en is een fondsenwervende stichting met een in Nederland gevestigd bestuur.


Op Curaçao wordt de Nederlandse stichting vertegenwoordigd door Egbert Vos als algemeen coördinator.

Vrijwilligers, bestuursleden en initiatiefnemer Nederlandse Stichting Hulp aan Curaçao

Het team achter Stichting Hulp aan Curaçao in Nederland

Anne Rienks staat in een tuin met palmbladeren op de achtergrond

Anne Rienks

Bestuur • Voorzitter

Anne Rienks omarmt het principe dat je mensen in de kracht moet krijgen door ze 'geen vis, maar een hengel te geven' (al kan vis geven soms echt nodig zijn!)

Lees verder

Ray Hunte met een jonge voetballers bij een voetbalveld op Curacao

Ray Hunte

Bestuur • Penningmeester

Rond 2010 richtte hij jeugdvoetbalclub Orguyo FC op in Brievengat omdat hij overtuigd is dat sport iedereen, en zeker kinderen, ontspanning en geluk brengt.

Lees verder

Erik Rasker in pak voor een witte achtergrond

Erik Rasker

Bestuur • Bestuurslid

Dergelijke initiatieven zijn echt noodzakelijk om hulp aan de bevolking te bieden. Plaatselijke bewoners weten het beste waar de hulp het hardst nodig is.

Lees verder

Orvin Sillé in pak staat in een binnenruimte

Orvin Ruperd Filémon Sillé

Bestuur • Bestuurslid

Ook al woont Orvin Sillé het overgrote deel van zijn leven in Nederland en heeft hij hier aijn thuis gevonden. Curaçao is en blijft zijn moederland.

Lees verder

Egbert Vos met een witte blouse en T-shirt voor een witte achtergrond

Egbert Vos

Vrijwilliger • Initiatiefnemer

Om de betrokkenheid in Nederland bij projecten op Curaçao beter te faciliteren nam Egbert Vos het initiatief om in Nederland de Stichting op te laten richten.

Lees verder

Evert JanBoon zweeft boven een trampoline in het sportstadion SDK op Curaçao

Evert Jan Boon

Vrijwilliger • Vormgever

Evert Jan is de ontwerper van de huisstijl van Stichting Hulp aan Curaçao

Lees verder

Rowana Legito als kind met haar broertje op de Pontjesbrug op Curaçao

Rowana Legito

Vrijwilliger • Secretaris

Rowana Legito is sinds begin 2022 vrijwilliger in de marketingcommunicatie commissie.

Lees verder

vrouw met een glas wijn zittend op een terras voor een huis op Curacao

Brigitte Rooijakkers

Vrijwilliger • Communicatie

Toen ik als volwassene bijna twintig jaar later weer terugkwam, kwam ik thuis. Toen merkte ik dat Curaçao in mijn hart zit en dat raak je nooit meer kwijt.

Lees verder