De Nederlandse Stichting Hulp aan Curaçao

Maakt doneren vanuit Nederland aan projecten op Curaçao makkelijk en veilig.

Stichting Hulp aan Curaçao is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie over de fiscale voordelen voor jou als donateur, kun je lezen op de website van de Belastingdienst.
Bekijk de ANBI-informatie van Stichting Hulp aan Curaçao zoals aangeleverd bij de Belastingdienst.

Vrijwilligers

Onze stichting draait voor 100% op vrijwilligers die

  • een persoonlijke band met Curaçao hebben;
  • zich graag inzetten voor medemensen die het zwaar hebben;
  • beseffen dat we als samenleving zelf verantwoordelijkheid dragen voor leefbaarheid en solidariteit zijn.

Onze relatie met de gelijknamige stichting op Curaçao

Er zijn twee verschillende stichtingen met de naam Stichting Hulp aan Curaçao. De eerste is gevestigd op Curaçao en is in 1977 opgericht als ‘Fundashon yuda nos grandinan’ (Stichting help onze ouderen). Deze stichting is in 2005 door haar toenmalige voorzitter – Egbert Vos – hernoemd tot Stichting Hulp aan Curaçao.

In 2021 is in Nederland een gelijknamige stichting opgericht – Stichting Hulp aan Curaçao. Deze tweede stichting is in Nederland ingeschreven bij de KVK onder nummer 80924646 en is een fondsenwervende stichting met een in Nederland gevestigd bestuur.


Op Curaçao wordt de Nederlandse stichting vertegenwoordigd door Egbert Vos als algemeen coördinator.

Jaarverslag 2022 Stichting Hulp Aan Curaçao
Jaarverslag 2022 Stichting Hulp Aan Curaçao
Voorzijde van Jaarverslag 2021 van Stichting Hulp aan Curacao met foto's van projecten

Bestuursleden en initiatiefnemer Nederlandse Stichting Hulp aan Curaçao

Anne Rienks

Voorzitter
Stichting Hulp aan Curaçao

Anne Rienks

Beroep
Predikant sinds 2009, daarvoor in het onderwijs gewerkt.

Connectie met Curaçao
In 2011 voor het eerst op Curaçao, vanwege familie die daar toen woonde. Sinds 2014 verbonden aan de Gereformeerde Kerk Curaçao als hun vaste gastpredikant.

Connectie met Nederland
Geboren in Rotterdam, opgegroeid in het noorden, gestudeerd en gewerkt in het zuiden. Daarna als predikant gestart in Enschede en nu werkzaam in het midden van het land: Gorinchem.

Interessegebieden
Mensen begeleiden en toerusten. Hobby’s: reizen; zeilen, skiën, wandelen, lezen en een goede film kijken.

Waarom bestuurslid van Stichting Hulp aan Curaçao?
Door de jaren heen heeft Anne aardig wat mensen leren kennen op Curaçao; mensen met mooie idealen om kwetsbaren in die samenleving te ondersteunen. Hij omarmt het principe dat je mensen in de kracht moet proberen te krijgen door ze ‘geen vis, maar een hengel te geven’ (al kan een vis geven soms echt nodig zijn!). Dat zorgt voor menselijke waardigheid en verantwoordelijkheid met als resultaat een structurele vooruitgang. Jezus geeft een voorbeeld, die Anne inspireert om dat na te volgen en om zo iets van Gods nieuwe wereld te laten zien. Anne zie de stichting als een mooi middel daartoe.


Penningmeester
Stichting Hulp aan Curaçao

Ray Hunte

Beroep
Ondernemer

Connectie met Curaçao
In fases – ruim 25 jaar – op Curaçao gewoond, op school gezeten en gewerkt.

Connectie met Nederland
Op dit moment woont Ray in Breda waar hij samen met twee partners een financiële onderneming heeft.

Interessegebieden
Sport en met name voetbal, gediplomeerd jeugdtrainer.

Waarom bestuurslid van Stichting Hulp aan Curaçao?
Ray is begaan met de name de jeugd op Curaçao. In het verleden was hij de jeugdvoetbalclub Orguyo FC opgericht en heeft hij getraind in een sociale achterstandswijk op Curaçao. Sport biedt iedereen, en zeker kinderen, ontspanning, geluk en respect. Door middel van de Stichting Hulp aan Curaçao wilt Ray graag de jeugd ondersteunen.

Orvin Sillé

Algemeen bestuurslid
Stichting Hulp aan Curaçao

Orvin Ruperd Filémon Sillé

Beroep
Fysiotherapeut

Connectie met Curaçao
Orvin geboren op Curaçao en heeft er tot halverwege zijn tienerjaren gewoond.

Connectie met Nederland
Al vanaf jonge leeftijd bracht Orvin zomervakanties door in Nederland. Een broer en zus woonden in Groningen. Van huis uit Gereformeerd. Als peuter was hij daarom veel bij Nederlanders op Curaçao over de vloer. Zodoende leerde hij al heel vroeg veel over Nederland.

Interessegebieden
Zijn interessegebieden zijn tennis, lezen, klassiek muziek, koken en fysiotherapie.

Waarom bestuurslid van Stichting Hulp aan Curaçao?
Ook al woont Orvin het overgrote deel van zijn leven in Nederland en heeft hij hier mijn thuis gevonden. Curaçao is en blijft zijn moederland. En het doet hem zeer te moeten toezien hoe het eiland zo ver gezakt is, dat er zelfs een grote groep mensen honger moet leiden door de gevolgen van de COVID pandemie. Ook al zou zijn hulp een druppel op de hete Curaçaose plaat zijn, toch hoopt hij binnen de stichting zijn steentje bij te dragen aan het enigszins verlichten van de huidige schrijnende situatie op het eiland.

Erik Rasker

Algemeen bestuurslid
Stichting Hulp aan Curaçao

Erik Rasker

Beroep
Senior medewerker financiële administratie

Connectie met Curaçao
Erik heeft er vrienden wonen die hem hebben gevraagd om vanuit Nederland mee te helpen. Verder vind hij het zelf belangrijk om vrijwilligerswerk te doen en dit past daar uitstekend bij!

Connectie met Nederland
Geboren en getogen in Groningen.

Interessegebieden
Racefietsen, fitness en lange wandelingen maken. Lezen, vissen met zijn zoons en klussen in en rond het huis. Verder is Erik lid van de jeugdcommissie van de voetbalclub VV Noordwolde.

Waarom bestuurslid van Stichting Hulp aan Curaçao?
Dergelijke initiatieven zijn echt noodzakelijk om hulp aan de bevolking te bieden. Plaatselijke bewoners weten het beste waar de hulp het hardst nodig is en daardoor is het fijn om te weten dat je ondersteuning goed terecht komt!

Initiatiefnemer en algemeen coördinator
op Curaçao

Egbert Vos

Beroep
Financial Controller

Connectie met Curaçao
Sinds 1996 woonachtig op Curaçao en 20 jaar getrouwd met een Curaçaose vrouw. Curaçao is zijn tweede thuis geworden.

Connectie met Nederland
Geboren in Assen, op zijn vierde verhuisd naar Groningen en daar opgegroeid en gestudeerd.

Interessegebieden
Hiken en mountainbiken in de (ruige) natuur, zwemmen en koken.

Waarom ondersteuning Stichting Hulp aan Curaçao?
Vrijwilligerswerk, het omzien naar je naaste en het delen van je talenten en gaven is voor Egbert een vanzelfsprekendheid. Hij heeft in de afgelopen 25 jaar op Curaçao diverse rollen als vrijwilliger gehad bij verschillende organisaties. Tijdens één van zijn voorzitterschappen heeft hij onder andere in 2006 het initiatief genomen tot oprichting van het project Voedselbank Curaçao. Dit belangrijke werk is vooral tijdens de Covid-19 crisis zeer noodzakelijk gebleken. In deze periode is Egbert verschillende keren door mensen in Nederland benaderd die hulp wilden geven, maar die niet goed wisten hoe ze die hulp op Curaçao moesten krijgen. Om de betrokkenheid van burgers in Nederland bij projecten op Curaçao beter te faciliteren heeft hij het initiatief genomen om in Nederland de Stichting Hulp aan Curaçao op te laten richten. Doordat Egbert de lokale situatie op Curaçao goed kent en een groot netwerk van professionals en vrijwilligers heeft en veel sociale en kerkelijke organisaties kent, is hij in staat de geboden hulp vanuit Nederland te stroomlijnen, te monitoren en daarover terugkoppeling te geven naar het bestuur van de Stichting.