Waarom is de stichting Hulp aan Curaçao nodig en andere veelgestelde vragen

Waarom is de stichting Hulp aan Curaçao nodig?

Binnen het koninkrijk der Nederlanden zijn er grote verschillen in welvaart. Ondanks het feit dat er ook veel onderlinge steun en hulp op regeringsniveau is, zijn wij ervan overtuigd dat het ook een verantwoordelijkheid is van burgers zelf om elkaar bij te staan.

Er zijn al stichtingen die hulp bieden aan Curaçao. Waarom nog een stichting?

Iedere stichting heeft één of meerdere specifieke doelen die zij willen ondersteunen. Deze stichtingen zijn veelal complementair aan elkaar en zo willen wij ook onze complementaire rol invullen.

Hoeveel mensen maken gebruik van de Voedselbank op Curaçao?

Tijdens de piek van de pandemie werden 15.000 mensen geholpen. Halverwege 2021 (juli) ontvangen nog altijd 8.000 mensen hulp via de Voedselbank.

Hoe wordt bepaald wie hulp van Voedselbank krijgt?

Als mensen zich aanmelden worden de gegevens afgestemd met SOAW (Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn) om te voorkomen dat mensen ‘dubbel’ hulp ontvangen.

Hoeveel procent van mijn gift gaat naar concrete hulp?

Wij hebben onszelf een richtlijn opgelegd dat minimaal 95% van alle donaties direct ten goede komt aan projecten op Curaçao. Dat betekent dat we met maximaal 5% aan onkosten de stichting draaiende zullen houden.

Krijgen de bestuursleden een vergoeding?

Nee, de bestuursleden krijgen geen vergoeding. Het is 100% vrijwilligerswerk.

Hoe weet ik zeker dat mijn gift naar de hulp op Curaçao gaat? En dat het goed terecht komt?

Er zijn controle-mechanismen ingebouwd waarbij het bestuur geïnformeerd wordt door de algemeen coördinator op Curaçao door middel van financiële verantwoording en waarneming ter plaatse.

Mag je zomaar voedsel verbouwen op Curaçao? Wordt dat duurzaam gedaan?

Op Curaçao mag iedereen in zijn eigen tuin gewoon voedsel verbouwen. Dat gebeurt over het algemeen duurzaam.

Is mijn gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting?

Ja, de stichting heeft de ANBI status waardoor de gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Zijn de cijfers inzichtelijk en worden die gecontroleerd?

Ja, het sociaal jaarverslag van het eerste jaar na de oprichting van de stichting is op deze pagina te lezen.

Ik woon op Curaçao en wil ook concreet helpen. Kan ik contact opnemen met iemand?

Voor het actief participeren kun je op Curaçao contact opnemen met Egbert Vos +5999 6933332.

Waar wordt mijn gift aan besteed? Wie beslist daarover?

Het bestuur heeft enkele specifieke projecten gekozen om te ondersteunen. Je kunt bij overmaking van je gift specifiek aangeven voor welk project je gift bedoeld is. Als je geen specifiek project aangeeft zal het bestuur je gift toewijzen aan één van de voor omschreven projecten.