Houten supports Curaçao

Wij zijn een groep jeugdige vrijwilligers tussen de 18 en 21 jaar uit Houten, die op Curaçao vooral ouderen in moeilijke en armoedige omstandigheden willen helpen. Maar ook gaan we samen met en voor kinderen aan de slag. We behoren bij de kerk het Kruispunt in Houten en doen dat onder de vlag: ‘Houten supports Curaçao’

Wij werken ook aan een goede, onderlinge relatie tussen heel verschillende culturen, de Latijns Amerikaanse (‘wij hebben de tijd’) en de Westerse (‘wij hebben de klok’). Wij hopen met ons project echt behulpzaam te zijn voor  Curaçaoënaars die het nodig hebben maar zien het ook als een leerzaam project  voor ons als Houtense jongeren. Teambuilding en samen de schouders ergens onder zetten zijn hierbij van groot belang.