Evert Jan Boon

Evert JanBoon zweeft boven een trampoline in het sportstadion SDK op Curaçao

“Korsou, mi Kurason”

Toen Evert Jan Boon door het bestuur van Stichting Hulp aan Curaçao werd benaderd of hij het logo en de huisstijl van de stichting wilde ontwerpen, hoefde hij daar niet lang over na te denken: “Als designer wil ik graag wat terug doen voor het eiland dat me zoveel gegeven heeft. Dus ruim ik ieder jaar tijd in om projecten pro deo te doen en dit past daar perfect in”. 

Evert Jan (EJ) heeft 23 jaar met veel plezier op Curaçao gewoond. Zijn vrouw komt er vandaan, hun zoon is er geboren en nog steeds wonen er vrienden en is zijn bedrijf er gevestigd. Dat zijn liefde voor het eiland groot is blijkt wel uit de tatoeage op zijn arm met de veelzeggende tekst ‘Korsou mi kurason’.  
Persoonlijk is hij graag als vrijwilliger betrokken bij Stichting Hulp aan Curaçao om op deze wijze zijn steentje bij te dragen aan het ondersteunen van de sociaal zwakkeren op Curaçao. Inmiddels is Evert Jan als ontwerper verbonden aan de stichting en denkt hij mee over de marketing. Hij draagt zijn enthousiasme over de stichting en haar activiteiten graag uit en haalt daarbij het motto van zijn opa aan: “Wat je doet kan niet verdommen. Doe iets.”