Sociaal-maatschappelijk

Voedselbos Curaçao

Het planten en stimuleren van de aanplant van (fruit) bomen en food forests op Curaçao op basis van het permaculture concept. Dit is een logisch vervolg op het werk van de Voedselbank.

planten van bomen op curacao
Voedselbos Curaçao

Dit initiatief is een ‘win-win-win’ en heeft bijvoorbeeld de volgende voordelen:

Indien je specifiek dit project wilt ondersteunen, vermeld dan ‘Voedselbos’ bij je donatie.

Help Curaçao met een donatie

Doneer via je eigen bank

Dit kun je doen door een eenmalige of vaste periodieke bijdrage te storten op:

Triodos Bankrekeningnummer: NL15TRIO0320150887
Ten name van Stichting Hulp aan Curaçao
Paulus Potterhof 4
3862 MK Nijkerk
Nederland

  • Als je aan een specifiek project wilt doneren, vermeld dan bij de betaling de naam van het project.
  • Wil je regelmatig doneren, kies dan voor een automatisch overschrijving.

Doneer met een creditcard

Ik wil graag een bedrag doneren van

€100€50€10€5Ander bedrag

Ik doneer graag een specifiek project

Gegevens donateur

Gelieve mijn naam niet openbaar te maken

Voedselbank Curaçao

De Voedselbank Curaçao draait voor 100% op vrijwilligers en voedselpakketten worden middels tussenkomst van maatschappelijk werkers en sociale organisaties verstrekt.

inpakken voedselpakketten op Curacao
Voedselbank Curaçao © Studio Rootz

De Voedselbank Curaçao verstrekt op een gestructureerde wijze hulp. In de loop der jaren is ook een zeer efficiënte werkwijze ontwikkeld. Daarbij wordt gestreefd naar optimale samenwerking met andere organisaties, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten. Zo worden bijvoorbeeld de meest urgente adressen voor hulpverlening geselecteerd door maatschappelijk werkers. Deze maatschappelijk werkers komen vanwege hun werk bij de mensen thuis en kennen de thuissituatie van de mensen. Hierdoor kunnen zij als geen ander beoordelen waar urgente hulp noodzakelijk is.

Indien je specifiek dit project wilt ondersteunen, vermeld dan ‘Voedselbank’ bij je donatie.

Help Curaçao met een donatie

Doneer via je eigen bank

Dit kun je doen door een eenmalige of vaste periodieke bijdrage te storten op:

Triodos Bankrekeningnummer: NL15TRIO0320150887
Ten name van Stichting Hulp aan Curaçao
Paulus Potterhof 4
3862 MK Nijkerk
Nederland

  • Als je aan een specifiek project wilt doneren, vermeld dan bij de betaling de naam van het project.
  • Wil je regelmatig doneren, kies dan voor een automatisch overschrijving.

Doneer met een creditcard

Ik wil graag een bedrag doneren van

€100€50€10€5Ander bedrag

Ik doneer graag een specifiek project

Gegevens donateur

Gelieve mijn naam niet openbaar te maken