Bestuur

Erik Rasker in pak voor een witte achtergrond

teamlid • Erik Rasker

Dergelijke initiatieven zijn echt noodzakelijk om hulp aan de bevolking te bieden. Plaatselijke bewoners weten het beste waar de hulp het hardst nodig is.

Lees verder

Orvin Sillé in pak staat in een binnenruimte

teamlid • Orvin Ruperd Filémon Sillé

Ook al woont Orvin Sillé het overgrote deel van zijn leven in Nederland en heeft hij hier aijn thuis gevonden. Curaçao is en blijft zijn moederland.

Lees verder

Ray Hunte met een jonge voetballers bij een voetbalveld op Curacao

teamlid • Ray Hunte

Rond 2010 richtte hij jeugdvoetbalclub Orguyo FC op in Brievengat omdat hij overtuigd is dat sport iedereen, en zeker kinderen, ontspanning en geluk brengt.

Lees verder

Anne Rienks staat in een tuin met palmbladeren op de achtergrond

teamlid • Anne Rienks

Anne Rienks omarmt het principe dat je mensen in de kracht moet krijgen door ze ‘geen vis, maar een hengel te geven’ (al kan vis geven soms echt nodig zijn!)

Lees verder