Voedselbank Curacao

Middels het project ‘Voedselbank Curacao’ worden kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Dat er ook op Curaçao veel economische armoede bestaat heeft het CBS in 2008 aangetoond door te berekenen dat ruim eenderde van de huishoudens op Curaçao onder de armoedegrens leeft. In samenwerking met de sociale partners van Stichting Hulp aan Curaça, worden gezinnen geselecteerd die het meest behoefte hebben aan steun in de vorm van een voedselpakket. In 2011 heeft de stichting voedselpakketten verstrekt aan een kleine 400 gezinnen.

Gemiddeld zitten er zo’n 25 artikelen in een standaardpakket. De vergelijkbare winkelwaarde is ongeveer 50 tot 60 Antilliaanse gulden (=ongeveer 25 Euro). Bij het samenstellen van het pakket wordt naast voedingswaarde met name gelet op houdbaarheid, helaas heeft een groep gezinnen geen beschikking over een koelkast.

Een voorbeeld van een voedselpakket zoals dat maandelijks wordt verstrekt aan gezinnen in economisch moeilijke omstandigheden.

Een voorbeeld van een voedselpakket zoals dat maandelijks wordt verstrekt aan gezinnen in economisch moeilijke omstandigheden.

Naast de reguliere verstrekking van voedselpakketten, stelt de Voedselbank Curacao jaarlijks extra voedselpakketten (kerstpakketten) in december. In afwijking van de standaard voedselpakketten, welke basisbehoeften bevatten zoals vlees en groente in blik en rijst etc, bevatten de kerstpakketten vooral ‘lekkere’ artikelen. Deze pakketten zijn dus echt bedoeld om éénmaal per jaar in december iets feestelijks te geven. In 2011 hebben ca 350 gezinnen een kerstpakket ontvangen.

In de loop der jaren is de Voedselbank Curacao steeds meer gezinnen gaan helpen met maandelijkse voedselpakketten. Onderstaand een grafische weergave van de ontwikkeling in het aantal verstrekte voedselpakketten op jaarbasis.

Hoeveel voedselpakketten verstrekte de Voedselbank Curacao jaarlijks in de afgelopen jaren?

Hoeveel voedselpakketten verstrekte de Voedselbank Curacao jaarlijks in de afgelopen jaren?