Over de Stichting

Bestuur stichting Hulp aan Curaçao

Het bestuur van de Nederlandse stichting Hulp aan Curaçao bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Hellen Noort-Concession
Secretaris: Anne Rienks
Penningmeester: Ray Hunte
Algemeen bestuurslid: Orvin Sille
Algemeen bestuurslid: Erik Rasker

Op Curacao wordt de stichting vertegenwoordigd door Egbert Vos als algemeen coördinator.

Er zijn twee verschillende stichtingen met de naam Stichting Hulp aan Curacao.
1 is gevestigd op Curacao zelf en 1 is in Nederland gevestigd.

U bent nu op de website van de Nederlandse Stichting Hulp aan Curacao en deze stichting is in Nederland ingeschreven bij de KVK onder nummer 80924646. Deze stichting is opgericht door Erik Rasker en initiatiefnemer Egbert Vos, tevens initiatiefnemer van de Voedselbank Curacao; een project van de Stichting Hulp aan Curacao op Curacao zelf.

De Stichting Hulp aan Curacao in Nederland draait voor 100% op vrijwilligers; stuk voor stuk mensen die zich graag willen inzetten voor de medemens die het wat minder heeft. De vrijwilligers en het bestuur bestaan uit ‘gewone’ burgers die op verschillende manieren een band met het eiland hebben; met ‘gewone’ burgers bedoelen we dat het geen bekende Curaçaoënaars zijn of grote namen uit het bedrijfsleven of uit de politiek, maar ‘gewone’ burgers die beseffen dat een leefbare en solidaire samenleving de verantwoordelijkheid is van een ieder in die samenleving. Hierbij streven we er naar om de beschikbare mensen, middelen en tijd zo optimaal mogelijk in te zetten.