Over De Stichting Hulp Aan Curacao

Wie zijn wij?

De Stichting Hulp Aan Curacao draait voor 100% op vrijwilligers; stuk voor stuk mensen die zich graag willen inzetten voor de medemens die het wat minder heeft. De vrijwilligers en het bestuur bestaan uit ‘gewone’ burgers van Curaçao; daarmee bedoelen we dat het geen bekende Curaçaoënaars zijn of grote namen uit het bedrijfsleven of uit de politiek, maar ‘gewone’ burgers die beseffen dat een leefbare en solidaire samenleving de verantwoordelijkheid is van een ieder in die samenleving. Hierbij streven we er naar om de beschikbare mensen, middelen en tijd zo optimaal mogelijk in te zetten (zie onder ‘contact’ meer informatie over bestuursleden).

 

Hoe werkt de Stichting Hulp aan Curaçao?

Gestructureerd, efficient, optimale samenwerking

Voedselpakketten worden niet ‘in het wilde weg’ verstrekt. Alle voedselpakketten worden middels tussenkomst van maatschappelijk werkers verstrekt, zo wordt op een gestructureerde wijze hulp verstrekt. In de loop der jaren is ook een zeer efficiente werkwijze ontwikkeld. Daarbij wordt gestreefd naar optimale samenwerking met andere organisaties, w aarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten. Zo worden bijvoorbeeld de meest urgente adressen voor hulpverlening geselecteerd door maatschappelijk werkers. Deze maatschappelijk werkers komen vanwege hun werk bij de mensen thuis en kennen de thuissituatie van de mensen. Hierdoor kunnen zij als geen ander beoordelen waar urgente hulp noodzakelijk is.

Maximaal 5% “bedrijfskosten”

Het bestuur streeft ernaar om de kosten van ‘bedrijfsvoering’ op maximaal 5% te houden; kosten van opslag van de voorraad en overige kosten. Dat wil zeggen dat u ervan kunt uitgaan dat van iedere gedoneerde Euro of Antilliaanse gulden er 95 cent in de vorm van een voedselpakket of fruit wordt verstrekt.

Voordelig inkopen

Alle produkten worden op Curacao zelf gekocht. Hierbij gaat de stichting zorgvuldig om in de keuze van haar leveranciers. Van alle leveranciers ontvangt de stichting korting en verder worden de kosten voor de voedselpakketten gedrukt doordat de stichting van diverse leveranciers bij tijd en wijle een partij goederen gratis of tegen sterk gereduceerde prijzen ontvangt.