Het doel van Stichting Hulp aan Curaçao

De stichting heeft ten doel:

 • Het werven van fondsen ten behoeve van het verlenen en doen verlenen van hulp aan behoeftige bejaarden, aan behoeftige kinderen en aan behoeftige families op Curaçao in het kader van de armoedebestrijding.
 • Het uitoefenen van het bestuur over-en/of het oprichten van-en/of het deelnemen -in-en/of het samenwerken met (een) andere algemeen nut beogende instelling(en);
 • Het verrichten van werkzaamheden voor de totstandkoming van een keurmerk voor goede doelen op Curaçao wat zal bijdragen aan een professionele en transparante goededoelensector waar donateurs op kunnen vertrouwen.

Projecten van Stichting Hulp aan Curaçao

De stichting werkt uitsluitend samen met organisaties en projecten op Curaçao die helder en transparant werken en die open staan voor controle op financiën en uitvoering van het beleid. Dit wordt ter plekke op Curaçao zelf gedaan door algemeen coördinator Egbert Vos.

De stichting zal in 2021 haar focus leggen voor de fondsenwerving voor de volgende projecten:

Voedselbank Curaçao – het verstrekken van voedselpakketten

De Voedselbank Curaçao draait voor 100% op vrijwilligers en voedselpakketten worden middels tussenkomst van maatschappelijk werkers en sociale organisaties verstrekt. zo wordt op een gestructureerde wijze hulp verstrekt. In de loop der jaren is ook een zeer efficiënte werkwijze ontwikkeld. Daarbij wordt gestreefd naar optimale samenwerking met andere organisaties, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten. Zo worden bijvoorbeeld de meest urgente adressen voor hulpverlening geselecteerd door maatschappelijk werkers. Deze maatschappelijk werkers komen vanwege hun werk bij de mensen thuis en kennen de thuissituatie van de mensen. Hierdoor kunnen zij als geen ander beoordelen waar urgente hulp noodzakelijk is.

Indien u specifiek dit project wilt ondersteunen dan kunt u bij uw donatie ‘Voedselbank’ vermelden.

Voedselbos Curaçao

Het planten en stimuleren van de aanplant van (fruit) bomen en food forests op Curaçao op basis van het permaculture concept. Dit is eigenlijk een logisch vervolg op het werk van de Voedselbank.

Dit initiatief is een ‘win-win-win’ en heeft bijvoorbeeld de volgende voordelen:

 • Vers fruit en verse groente in plaats van blikken eten, dus gezondere voeding.
 • Aanplanten van voedsel dicht bij de mensen thuis zorgt voor minder transport bewegingen en is dus gunstig voor het milieu.
 • Aanplant op basis van permaculture verrijkt de grond in plaats van verarming van de grond zoals bij traditionele landbouw vaak gebeurt.
 • Permaculture is een ontwerpmethode, gebaseerd op ethiek, ecologie en andere wetenschappen, voor het ontwerpen van de menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is. Complexe ecosystemen in de natuur dienen hierbij als voorbeeld.
 • Bij permaculture wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden of kunstmest. Het is dus een echte ‘groene’ wijze van voedsel verbouwen.
 • Er groeien op hetzelfde moment verschillende soorten voedsel naast elkaar waardoor het hele jaar door verschillende soorten voedsel geoogst kan worden.
 • Het verbouwen van voedsel op Curaçao heeft een positief effect op de deviezen van het eiland omdat er minder eten geïmporteerd hoeft te worden.
 • De aanplant van bomen en struiken heeft een positief effect op de CO2 waarden en bomen vangen fijnstof op wat zorgt voor een gezondere leefomgeving.
 • De aanleg van de projecten wordt samen met de buurtbewoners gedaan wat de saamhorigheid in de buurt versterkt waarbij de hulp van kinderen een belangrijke rol speelt vanuit de gedachte ‘jong geleerd is oud gedaan’.

Indien u specifiek dit project wilt ondersteunen dan kunt u bij uw donatie ‘Voedselbos’ vermelden.

Orguyo

Indien u specifiek dit project wilt ondersteunen dan kunt u bij uw donatie ‘trots’ vermelden.

Donaties die niet geoormerkt zijn, zullen door het bestuur verdeeld worden over de projecten.